بلوک سبک معدنی

دارای استاندارد ملی ایران به شماره 6661683958 / مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت و انجام آزمایشات لازم و صدور شناسنامه فنی / وزن مخصوص بتن با پوکه های معدنی در حد یک چهارم بتن های معمولی میباشد و مقاومت فشاری حدودا 65kg/3cm است / حفره های موجود در این نوع بلوکک مانع عبور صوت میگردد و باعث جذب صدا و شکستن طول موج و ارتعاشات صوتی میشوند. / رسانایی حرارتی ککم یا عایق همگن حرارتی به طوری که الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برآورده میگردد