پارسیان تولید کننده انواع جدول سیمانی، جدول بتنی و دور درختی در طرحهاي متنوع و رنگهاي زيبا میباشد، از این محمصولات در محوطه سازی وانتقال آبهای سطحی استفاده می شود