سنگ آنتیک بتونی

با هدف بهبود کیفیت زندگی،مصمم هستیم تایک جهان تزییناتی بزرگ را به روی شما بگشاییم، تمامی رنگهای بکار رفته منشا معدنی وطبیعی دارندوبه صورت کاملا عمقی میباشند ودر مغز محصولات وجود دارند،این رنگها کاملا مقاوم دربرابر نور خورشید وعوامل جوی هستند.