سنگ دال بتنی

سنگ دال بتنی محصولی منحصر به فرد از تولیدات قطعات سیمانی پارسیان است. سنگ دال بتنی در دو نوع ترافیکی و غیرترافیکی با عیار بتن ۴۰۰ تولید می شود. سنگ دال بتنی ترافیکی با انواع میلگرد A3 بر طبق نیاز و کاربرد تولید می شود. سنگ دال بتنی با توجه به ابعاد و رنگ درخواستی تولید می شود و در ساخت آن امکان قرار دادن قلاب فلزی جهت سهولت در جابجایی وجود دارد