موزاییک

موزاییک پرسی در دو نوع صاف وحیاطی در رنگ ودانه بندی های متنوع وبسیار بادوام ونیز طرحهای جدید وزیبا در ابعاد مختلف تولید گردیده وقابلیت کاربردی بسیار مناسبی برای پوشش کف داخلی وپشت بام های واحدهای مسکونی وتجاری،مجتمع های تفریحی وورزشی و محوطه سازی هارا دارد.