ژئو بلوک

ساخت دیوارهای حائل با قطعات پیش ساخته بتنی ژئو بلوک از اوایل دهه 1990 میلادی در آمریکای شمالی با اجرای دیوارهایی با ارتفاع بالغ بر 15 متر جهت پروژه های مسکونی، اداری، تجاری، محوطه سازی، پل سازی و راه سازی آغاز گردید. در دیوارهای خاک مسلح با پوشش ژئوبلوک فـونـداسیـون دیـوارهـای حـائـل پـایین تر از عمق یخبندان نیست، می توان عملکرد مطمئن و قابل قبولی را در حین زلزله انتظار داشت. هـمچنین به دلیل سیستم درناژ داخلی فـوق العاده سـیستم ژئو بلوک، در مناطق باران خیز نیز نیازی به عملیات گسترده و پر هزینه جهت درناژ نمی باشد. سیستم نوین ژئوبلوک علاوه بـر رعـایت کلـیه اسـتانداردهـای فنی معتـبر و دارابودن مزایای بی شمار، تـوانـسته با کاهـش زمان و هزینه که مهم ترین پارامترهای هر پروژه عمرانی می باشند، خود را به عنوان روشی منحصر به فرد و بی رقیب معرفی کرده و تحولی در صنعت ساخت و ساز ایجاد نماید.