کول بتنی

کول بتنی یکی از پرکاربردترین محصولات تولیدی ما می باشد که در ابعاد گوناگون با بتن مسلح تولید می گردد. از موارد کاربرد این محصول در پروژه های زیباسازی فضای شهری (فلاورباکس) که در خاکریزهای شیب دار کنار اتوبان ها استفاده می شود و در حفر چاه و گالری های زه کش، کانال های انتقال آب و فاضلاب در حجم زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.