گلدان صخره ای

جهت ایجاد دیواره های صوت شکن (در خیابانها، بزرگراه ها و پارکها) / استفاده از بتن با عیار بالا جهت افزایش مقاومت در برابر یخ زدگی / جهت ایجاد ترازبندی، استحکام شیب، جلوگیری از ریزش ارتفاعات / قابلیت جابجایی و تغییر چیدمان در هر زمان ممکن / قابلیت نصب در کلیه سطوح صاف و شیب دار